نوع وب سایتهزینه: طراحی 
شخصی/ارزان1,250,000 تومانبیشتر بدانید
نمونه‌کار/تک‌صفحه1,500,000 تومانبیشتر بدانید
مجله‌ای/خبری2,250,000 تومانبیشتر بدانید
شرکتی/تجاری3,500,000 تومانبیشتر بدانید
پزشکی/ورزشی3,500,000 تومانبیشتر بدانید
همایش/نوبت‌دهی3,750,000 تومانبیشتر بدانید
چندرسانه‌ای4,000,000 تومانبیشتر بدانید
فروشگاهی4,250,000 تومانبیشتر بدانید
آموزشی4,500,000 تومانبیشتر بدانید
سایت اختصاصیاز 5/000/000 تومانبیشتر بدانید
نوع طرحهزینه: طراحی 
لوگو اختصاصیاز 250,000 تومانبیشتر بدانید
کارت ویزیتاز 300,000 تومانبیشتر بدانید
پاکت ملخیاز 350,000 تومانبیشتر بدانید
بروشور سلتاز 500,000 تومانبیشتر بدانید
بنر، استنداز 550,000 تومانبیشتر بدانید
ست اداری3,500,000 تومانبیشتر بدانید