متشکریم ، سفارش شما دریافت شد.

  • شماره سفارش: 10408
  • تاریخ: خرداد 11, 1400
  • قیمت نهایی: 1,069,000 تومان
  • روش پرداخت: تایید قبل از پرداخت

جزییات سفارش

محصول مجموع
افزونه ویژوال کامپوزر WPBakery × 1 69,000 تومان
تست × 1 1,000,000 تومان
مجموع: 1,069,000 تومان
روش پرداخت: تایید قبل از پرداخت
قیمت نهایی: 1,069,000 تومان